Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.

“Proberen te vergeten verlengt slechts de ballingschap; het geheim van de verlossing ligt in de herinnering”, is een Joods spreekwoord. We moeten niet vergeten wat er gebeurt is, maar hiervan leren.
In 2015 viert Nederland dat het zeventig jaar geleden werd bevrijd van de Duitse en Japanse onderdrukkingen. Tegelijkertijd lijkt de wereld in brand te staan, zijn oorlog en grootschalig geweld aan de orde van de dag. Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. Dat doet de vraag rijzen hoe het verhaal van de verschrikkingen van onderdrukking en bezetting blijvend kan worden gehouden, en hoe ons oorlogsverleden zich verhoudt tot de actualiteit. Zoals een deelnemer aan de Nationale Herdenking op de Dam in mei 2014 het zei: “Ik vind het belangrijk om hier te zijn omdat mijn generatie steeds minder verhalen te horen krijgt over de Tweede Wereldoorlog. Onze opa’s en oma’s zijn er straks niet meer, het is belangrijk om dit te blijven doen.”
De data ’s 4 en 5 mei staan voor “herdenken en vieren”, ook in Zelhem. De herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in de Lambertikerk te Zelhem wordt dit jaar vorm gegeven in samenwerking met Muziekvereniging Union. Zij verzorgt het muzikale gedeelte van de herdenkingsbijeenkomst. Daarnaast zullen ook leerlingen van basisscholen uit Zelhem meewerken aan de herdenkingsbijeenkomst.
Het programma van de Herdenkingsbijeenkomst te Zelhem ziet er als volgt uit:

19:00 uur: inloop in de Lamberti kerk onder muziekspel van Muziekvereniging Union;
19:20 uur: welkomstwoord 4 mei comité Zelhem, gevolgd door afwisselend muziek, en voordracht van gedichten door leerlingen van de Looschool en de Jan Lighthartschool;
Om ca 19:50 uur verlaten we de kerk en verzamelen wij ons bij het monument voor de “2 minuten stilte” om 20:00 uur en kranslegging. Vervolgens lopen we samen in een“Stille Tocht” naar het kerkhof, langs de graven van de vliegeniers en andere oorlogsslachtoffers.

Namens het 4 mei comité Zelhem,
Heidi Keuter